Welkom …

Ter info : de webpagina biedt extra informatie aan over het spel en geeft de mogelijkheid het benodigde materiaal voor je klas/groep te downloaden.

Uitleg Situaties

Iedere situatie bevat een andere context. Ontdek hier de uitgebreide uitleg van iedere situatie alsook enkele richtvragen om de discussie rond deze situaties vorm te geven.

Klik hier om het volledige document te downloaden
 

Eindtermen

Hier sommen we de eindtermen op die aan bod komen in het spel “#Flashtag”.
Ook de leergebiedoverschrijdende eintermen komen aan bod.

Klik om het document te openen:
- Eindtermen basisonderwijs
- Eindtermen secundair onderwijs (eerste graad)

Printmateriaal

In de speldoos zijn een aantal documenten aanwezig die je telkens opnieuw moet printen of kopiëren. Hier kan je al deze documenten downloaden.

klik op het documenten om te openen:

Wachtopdracht 1
Wachtopdracht 2
Wachtopdracht 3
Controlebladen 
Scoreformulier

Evalueer ons

https://nl.surveymonkey.com/r/FlashTagNL

© 2024 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912